Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-01-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-01-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-01-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-01-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-01-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-01-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-01-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-01-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-01-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-01-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-01-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-01-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Video (beta)

irti tik:
dti video:dti video

BARSPIN
BARSPIN
Periūrėjo: 3517 Kategorija: BMX pamokos
irti video
Bunnyhop`as
Bunnyhop`as
Periūrėjo: 3922 Kategorija: BMX pamokos
irti video
Driftas
Driftas
Periūrėjo: 3250 Kategorija: Kiti
irti video
Dviraèiø stovëjimo aikðtelë Tokijuje
Dviraèiø stovëjimo aikðtelë Tokijuje
Periūrėjo: 3563 Kategorija: Kiti
irti video
Periūrėjo: 3365 Kategorija: Kiti
irti video
Periūrėjo: 3278 Kategorija: Kiti
irti video
Dviratininkas pervaþiuoja Maserati
Dviratininkas pervaþiuoja Maserati
Periūrėjo: 3337 Kategorija: Kiti
irti video
Kritinë masë 2008-03-28
Kritinë masë 2008-03-28
Periūrėjo: 3330 Kategorija: Kritinë masë
irti video
Periūrėjo: 3231 Kategorija: Kritinë masë
irti video
Kritinë masë balandis
Kritinë masë balandis.
Periūrėjo: 3247 Kategorija: Kritinë masë
irti video
Periūrėjo: 3417 Kategorija: Kritinë masë
irti video
Vilnius - 30.03.2007
Kritinë Masë - Vilnius - 30.03.2007
Periūrėjo: 3415 Kategorija: Kritinë masë
irti video
Vilnius - 27.04.2007 (1 dalis)
Kritinë Masë - Vilnius - 27.04.2007 (1 dalis)
Periūrėjo: 3285 Kategorija: Kritinë masë
irti video
Vilnius - 27.04.2007 (2 dalis)
Kritinë Masë - Vilnius - 27.04.2007 (2 dalis)
Periūrėjo: 3078 Kategorija: Kritinë masë
irti video
PRIMER BMX FRONT FLIP PERUANO AL PISO EN PARK! - Yiyo
PRIMER BMX FRONT FLIP PERUANO AL PISO EN PARK! - Yiyo
Periūrėjo: 3845 Kategorija: BMX
irti video
bmx front flip of death
bmx front flip of death
Periūrėjo: 3672 Kategorija: BMX
irti video
BMX video
BMX video
Periūrėjo: 3468 Kategorija: BMX
irti video
Double frontflip bmx
Double frontflip bmx
Periūrėjo: 3541 Kategorija: BMX
irti video
BMX - Fin de semana de la feria Exposurf en Asia - Perú
BMX - Fin de semana de la feria Exposurf en Asia - Perú
Periūrėjo: 3536 Kategorija: BMX
irti video
Kritinë Masë (angl. Critical Mass), Kaunas, ‎2009 ‎m. ‎rugsëjo ‎25 ‎d. / #1
Ðiø metø rugsëjo 25 d., penktadiená, 19.00 val. netoli Kauno miesto savivaldybës administracijos pastato prasidëjo „Kritinë masë“ (angl. Critical Mass). Visame pasaulyje paskutiná kiekvieno mënesio penktadiená þmonës su dviraèiais ir savaeigiu transportu masiðkai uþima gatves. Akcija skatina miesto gyventojus daugiau naudotis dviraèiais kaip praktiðka transporto priemone,...
Periūrėjo: 3302 Kategorija: Kritinë masë
irti video

Kritinë masë 2009 10 30 JONAVA
Kritine mase Jonava 2009 10 30
Periūrėjo: 3857 Kategorija: Kritinë masë
irti video

Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

mert35
03/01/2021 20:50
bozporn telexporn

mert35
03/01/2021 20:49
xxxmobilporn freepornvideosite pornvixx

mert35
03/01/2021 20:49
sexyporntube yol yardim akü takviye

mert35
03/01/2021 20:48
xvideos xnxx[/ur
l] [url=http://telexporn.com]telexporn


froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT